Archive for październik, 2012

Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń.

Naklejka UDT

 Przedstawiamy jakie najczęściej występują  zagrożenia i sytuację zagrażające bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. LISTA NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, […]

Wózki paletowe AC Noblelift

Przeglądając rynek wózków paletowych można stwierdzić, że jest on zdominowany przez wózki produkowane w Chinach. Najbardziej popularnym wózkiem paletowym na Polskim rynku, jest paleciak produkowany przez firmę Noblelift. Oznaczony jest on jako model AC. „Chińszczyzna” zdominowała rynek w tym segmencie. Trudno znaleźć wózki wyprodukowane gdzie indziej.  Nawet czołowi zachodni producenci ze względu na koszty przenieśli […]