Posts Tagged ‘Dziennik konserwacji’

Dziennik konserwacji wózka widłowego.

W dziale do pobrania można ściągnąć dziennik konserwacji wózka widłowego. Wszystkie wózki widłowe powinny posiadać założoną książkę konserwacji. Posiadanie dziennika jest wymogiem Urzędu Dozoru Technicznego, który podczas corocznego badania odbiorczego sprawdza jego wpisy. W Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego, znajdują się wpisy odnośnie przeprowadzonych czynności/napraw wózka widłowego, oraz przeglądy konserwatorskie. Przeglądy są wykonywane przez uprawnionego konserwatora. […]