Posts Tagged ‘Wózki widłowe’

Bezpieczeństwo i higiena pracy a wózki widłowe

Wózki widłowe , których używa się w zakładach pracy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ergonomii. Określone jest to jasno przepisami bhp. Żeby wózek mógł być użytkowany, musi być sprawny, a gwarancją tego są właściwe i okresowe konserwacje, oraz przeglądy techniczne pojazdu. Powinien o to zadbać pracodawca wywiązując się przy tym ze swoich […]

Wózki widłowe – informacje ogólne

Zastosowanie wózka widłowego

Wózki widłowe znane są pod kilkoma mianami – wózki jezdniowe oraz wózki jezdniowe-podnośnikowe, lecz w potocznym obiegu funkcjonuje pierwsza nazwa.   Opis i historia wózka widłowego Pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się już w latach dwudziestych minionego stulecia a wyprodukowały je firmy Clark czy Yale & Towne Manufacturing. Posiadają napęd silnikowy a do przemieszczania wykorzystują […]

Dziennik konserwacji wózka widłowego.

W dziale do pobrania można ściągnąć dziennik konserwacji wózka widłowego. Wszystkie wózki widłowe powinny posiadać założoną książkę konserwacji. Posiadanie dziennika jest wymogiem Urzędu Dozoru Technicznego, który podczas corocznego badania odbiorczego sprawdza jego wpisy. W Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego, znajdują się wpisy odnośnie przeprowadzonych czynności/napraw wózka widłowego, oraz przeglądy konserwatorskie. Przeglądy są wykonywane przez uprawnionego konserwatora. […]

Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje

naklejka UDT stop

Co nam grozi za użytkowanie wózka widłowego, który nie posiada aktualnego badania UDT? Podlegamy odpowiedzialności karnej. W artykule 63 ustawy o dozorze technicznym napisane zostało: „l. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne: 1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, 2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru […]

Instrukcja obsługi wózka widłowego

Instrukcja obsługi wózka widłowego

Dodaliśmy nową podstronę na której znajduję się instrukcja obsługi do wózka widłowego. Instrukcja zawiera takie elementy jak: Nazwy podstawowych części i podzespołów  Instrukcje bezpieczeństwa  Obsługa codzienna  Struktura i stabilność wózka  Operacje wózkiem widłowym  Transport, podnoszenie, holowanie wózka widłowego.  Specyfikacja Zapraszamy do lektury: Instrukcja obsługi wózka widłowego

Schematy wózka widłowego

W dziale do pobrania dodaliśmy nowe dokumenty.  Teraz można pobrać przykładowe schematy do wózka widłowego: – schemat hydrauliczny -schemat elektyczny -schemat instalacji gazowej do wózków z zasilaniem benzyna/LPG.   Wkrótce więcej schematów, do konkretnych modeli wózków.  

widlowe-wozki.eu – Wszystko o wózkach widłowych

Komatsu

Uruchomiliśmy nową stronę internetową. Systematycznie będą na niej umieszczane wszystkie informację o wózkach widłowych. Począwszy od charakterystyki poszczególnych modeli różnych producentów, poprzez poradniki jak wybrać odpowiedni wózek widłowy, aż po aspekty techniczne takie jak manuale, instrukcje itp. Osobny dział poświęcony zostanie badaniom technicznym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Poruszymy tam zagadnienia wymaganych dokumentów do odbioru […]