UDT

Przedstawiamy zbiór informacji dotyczących odbioru wózka widłowego w UDT.

 

Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu.

Wszystkie urządzenie, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Inspektor dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wózka widłowego po przeprowadzeniu badania odbiorczego oraz sprawdzeniu dokumentacji.

.

Jakie dokumenty są wymagane do odbioru wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego?

– Certyfikat pochodzenia

– DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa)  – instrukcja obsługi

– Schemat układu hydraulicznego

– Schemat układu elektrycznego

– Specyfikacja techniczna

– Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego (pobierz)

 

Jakie elementy inspektor dozoru technicznego sprawdza przy wózku widłowych podczas badania odbiorczego?

– czasu utrzymania nominalnego ładunku

– zużycie wideł, łańcuchów i opon

– szczelność układu hydraulicznego i układu gazowego (o ile taki w wózku widłowym występuje)

– układ hamulcowy

– układ kierowniczy

– fotela operatora (mocowanie i pasy bezpieczeństwa)

– poprawność działania sygnalizacji dźwiękowej i oświetlenia

– oznakowania wózka

– dokumentacje wózka (DTR,  schematy, certyfikat pochodzenia, wpisy w Dzienniku Konserwacji)

 

Co to jest Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego?

Dziennik Konserwacji jest „zeszytem” w którym konserwator wózka widłowego dokonuje wpisów odnośnie napraw i przeglądów.  Prowadzenie Dziennika Konserwacji jest obowiązkiem właściciela wózka. Do każdego wózka widłowego należy mieć osobny dziennik. Uwaga, wpisy muszą być aktualne.

Pobierz: Dziennik konserwacji wózka widłowego

 

Jak często wykonuje się przegląd konserwatorski?

Przegląd konserwatorski powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniem producenta. Jeżeli informacja taka nie jest zawarta w dokumentacji techniczno ruchowej wózka to przegląd konserwatorski należy wykonać raz na  30 dni.

Jak często wykonuje się badanie odbiorcze wózka widłowego?

Zazwyczaj badanie odbiorcze ma okres ważności 1 roku.  Przy niektórych wózkach podnośnikowych okres ten może być dłuższy. Termin kolejnego badania można sprawdzić w księdze rewizyjnej.

 

Co to jest Księga Rewizyjna Wózka Widłowego?

Księga rewizyjna wózka widłowegoKsięga Rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego po rejestracji wózka (przy pierwszym odbiorze). Księga Rewizyjna zawiera zbiór dokumentów o danym wózku (informację techniczną o wózku, protokoły badań, dokumentację odbiorczą).

 

 

Lista najczęściej występujących zagrożeń:

Artykuł z listą.