Instrukcja obsługi wózka widłowego

 

Instrukcja obsługi wózka widłowego 1-3,5T.

SPIS TREŚCI

1. Zasady ogólne
2. Nazwy podstawowych części i podzespołów
– Wskaźniki
– Sterowanie / Kontrola
– Nadwozie
3. Instrukcje bezpieczeństwa
4. Kontrola po 8 godzinach pracy lub po zmianie
5. Struktura i stabilność wózka
6. Operacje
7. Transport, podnoszenie, holowanie wózka widłowego.
8. Specyfikacja

1.    Zasady ogólne

Dla zachowania bezpieczeństwa twojego i wózka, operator powinien postępować według zasad:

1.    Tylko osoby przeszkolone i upoważnione mają prawo obsługiwać wózek widłowy.

2.    Przed uruchomieniem silnika, powinieneś sprawdzić wszystkie przyrządy i kontrolki alarmowe, jeśli występują jakieś uszkodzenia, nie używać wózka do momentu aż będzie naprawiony.

3.    Wózek widłowy nie może zostać przeładowany. Widły powinny zostać umieszczone centralnie z zachowaniem proporcji ciężaru. Zabrania się używanie tylko jednej widły do ładowania.

4.    Na śliskiej lub mokrej drodze powinno zmniejszyć się prędkość podczas skręcania.

5.    Podczas jazdy z ładunkiem, należy opuścić nisko ładunek i przechylić masz na siebie.

6.    Bądź ostrożny podczas jazdy na pochyłościach. Jeśli przechył terenu jest większy niż 10% jedź przodem w kierunku góry, a cofaj tyłem w kierunku dołu.

7.    Uwaga na pieszych, rampy i czy jest wystarczającą przestrzeń do poruszania się wózka.

8.    Zabrania się zabierania pasażerów, stawania na widłach.

9.    Zabrania się przechodzenia lub stania pod widłami.

10.    Zabrania się operowania wózkiem w każdej innej pozycji niż na fotelu operatora.

11.    Nie podnoś ładunków niezabezpieczonych. Uwaga przy podnoszeniu ładunków o dużych gabarytach.

12.    Zabranie się poruszać wózkiem widłowym w pobliżu otwartego ognia. Operator powinien opuścić wózek widłowy podczas tankowania paliwa.

13.    Podczas opuszczania wózka należy opuścić widły na dół, przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji neutralnej, wyłączyć silnik. Podczas parkowania na pochyłościach należy upewnić się czy hamulec ręczny został zaciągnięty. Jeśli pozostawiasz wózek na pochyłości na dłuższy czas,  podłożyć kloce.

14.    Wózek widłowy z zamontowanym osprzętem, należy traktować jako wózek z ładunkiem.

15.    W przypadku nagłej awarii, wycieku elektrolitu, wycieku oleju hydraulicznego, płynu hamulcowego, zaprzestać prace i skontaktować się z serwisem.

2.    Nazwy podstawowych części i podzespołów wózka widłowego


1. Maszt    2. Siłownik podnoszenia    3. Karetka 4. Widły    5. Rama bezpieczeństwa    6. Kierownica 7. Fotel    8. Pokrywa silnika    9. Przeciwwaga 10. Koło tylne    11. Siłownik przechyłu    12. Koło przednie

 

 

 

 

Wskaźniki wózka widłowego

Licznik motogodzin [1]
Licznik ten wskazuje czas pracy silnika. Wykonywać przeglądy wózka według harmonogramu motogodzin.

Wskaźnik temperatury oleju [2]
Wskaźnik ten pokazuje temperaturę oleju w skrzyni biegów. Podczas normalnej pracy wskazówka znajduje się w zielonym obszarze (60~120oC).

UWAGA
Jeśli wskaźnik znajduje się na czerwonym polu, proszę natychmiast zatrzymać wózek. Zmniejszyć prędkość silnika aby ochłodzić silnik. Sprawdzić poziom płynu i stan paska napędzającego wentylator.

Wskaźnik poziomu paliwa [3]
Wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku. Wskazuje poziom tylko gdy kluczyk w stacyjce jest w pozycji I (ON).

Ładowanie (A)
Wskaźnik ładowania akumulatora. Zapala się podczas przekręcenia stacyjki do pozycji „ON”, lecz po uruchomieniu silnika gaśnie.

UWAGA
Jeśli wskaźnik nie gaśnie, lub zapala się podczas pracy wózka, napięcie ładowania jest za niskie. 

Wskaźnik ciśnienia oleju (B)
Lampka ta zapala się gdy ciśnienie oleju jest za niskie. Podczas przekręcenia stacyjki do pozycji „ON” powinna się zapalić lampka, natomiast po uruchomieniu silnika gaśnie.

UWAGA
Jeśli zapali się lampka podczas pracy wózka, ciśnienie oleju jest niższe niż 0.05Mpa i powinno zostać to sprawdzone natychmiast.

Wskaźnik świec żarowych (C) [silniki diesla]
Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji „ON”. Lampka zapali się na chwilę, gdy zgaśnie uruchom silnik.

Wskaźnik osadu (D) [opcja]
Zapala się po przekręceniu stacyjki do pozycji „ON”, po uruchomieniu silnika gaśnie. Zapala się gdy poziom osadu osiągnie stan maksymalny, podczas pracy silnika.
Jeśli lampka pozostaje zapalona i nie gaśnie należy zatrzymać silnik, usunąć wodę i zanieczyszczenia .

Temperatura cieczy chłodzącej [E]
Kontrolka zapala się po przekręceniu stacyjki do pozycji „ON” , po uruchomieniu silnika gaśnie.  Kontrolka zapala się podczas pracy silnika gdy zostanie przekroczona standardowa temp. pracy (60~120 oC).

UWAGA
Jeśli wskaźnik znajduje się na czerwonym polu, proszę natychmiast zatrzymać wózek. Zmniejszyć prędkość silnika aby ochłodzić silnik, aż wskaźnik wejdzie na  zielone pole.

 

Stacyjka [4]

OFF
W tej pozycji możliwe jest wyjęcie kluczyka. Silnik unieruchomiony w tej pozycji.

ON
Obieg elektryczny jest zamknięty. Po uruchomieniu silnika kluczyk jest w tej pozycji.

START
Kiesy kluczyk jest w pozycji START, rozrusznik silnika jest uruchomiony. Kiedy kluczyk zostanie puszczony, wróci automatycznie do pozycji „ON”.

Silnik diesla
Przekręcić kluczyk do pozycji „ON” . Wskaźniki zapalą się moment. Po zgaśnięciu przekręcić kluczyk do pozycji „START”.

UWAGA
1.    Nie zostawiać kluczyka w pozycji „ON” kiedy silnik nie pracuje, gdyż akumulator zostanie rozładowany.
2.    Podczas pracy silnika nie przekręcać kluczyka do pozycji „START”, grozi to uszkodzeniem rozrusznika.

Nie trzymać rozrusznika załączonego dłużej niż 5s. Poczekaj około 120s przed kolejną próbą.

Dźwignia kierunkowskazów [5]
Należy używać tej dźwigni która znajduje się po prawej stronie kolumny kierowniczej, aby włączać kierunkowskazy wózka.
Dźwignia kierunkowskazów nie powraca automatycznie do pozycji neutralnej, tak jak w samochodach osobowych.

Włącznik świateł [6]
Włącznik ten może być wyciągnięty w dwóch stopniach.

 

Kontrola

8. Pedał sprzęgła (skrzynia manualna)
9. Pedał powolnego poruszania się (automat)
10. Pedał hamulca
11. Pedał gazu
12. Dźwignia kierunku jazdy
13. Dźwignia wyboru szybkości
14. Dźwignia przechyłu
15. Dźwignia podnoszenia
16. Koło kierownicze
17. Dźwignia hamulca ręcznego
18. Dźwignia kierunku jazdy

Klakson [7]
Nacisnąć gumową osłonkę na środku koła kierowniczego aby wydać sygnał dźwiękowy.

Pedał sprzęgła [8] (manualna skrzynia biegów)
Poprzez całkowite wciśniecie pedału sprzęgła, operator ma możliwość rozłączenia skrzyni od silnika.
Gdy pedał jest nie wciśnięty cała moc silnika jest przenoszona przez sprzęgło na skrzynie.

UWAGA
W miarę możliwości nie poruszać się wózkiem z pedałem wciśniętym do połowy.

Pedał powolnego poruszania się. [Skrzynia automatyczna]
Wciśnięcie pedału pozwala na dokładne manewrowanie wózkiem widłowym. Używać pedału aby powoli i dokładnie móc poruszać się, dojeżdżać do ładunków itp.
Wciśnięcie pedału do końca powoduje również załączenie hamulca.

UWAGA
Nie używać nadmiernie tego pedału, gdyż może to spowodować wytworzenie wysokiej temperatury oleju w skrzyni biegów, co w rezultacie może przyczynić się do ślizgania się sprzegła.

Pedał gazu [11].
Wciskanie pedału powoduje zwiększenie obrotów silnika, a zarazem zwiększenie prędkości wózka widłowego. Popuszczenie pedału powoduje zmniejszenie obrotów silnika, a zarazem zmniejszenie prędkości wózka widłowego.

Dźwignia kierunku jazdy [12]
Dźwignia wyboru prędkości [13]

Ręczna skrzynia biegów

[12] F–do przodu N–neutralny R-do tyłu
[13] L–powoli    N–neutralny R–szybko

Dźwignie skrzyni biegów zamocowane są w podłodze.  Występują 2 prędkości jazdy, zarówno przy jeździe w przód jak i tył. Przed zmianą biegów należy się upewnić czy pedał sprzęgła jest wciśnięty maksymalnie. Należy zatrzymać całkowicie wózek przed zmianą dźwigni kierunku jazdy. Przesunięcie dźwigni zmiany kierunku jazdy do pozycji jazdy w tył, powoduje włączenie świateł cofania.

Dźwignia przechyłu [14]
Ustawienie przechyłu masztu może być sterowane za pomocą tej dźwigni. Pociągnięcie dźwignie do siebie spowoduje że maszt przechyli się do tyłu, na operatora, natomiast popchnięcie dźwigni spowoduje odchylenie masztu od operatora.
Szybkość przechylania regulujemy dźwignią, im mocniej ciągniemy lub pchamy tym szybciej się maszt przechyla, także wciśnięcie pedału gazu powoduje przyspieszenie przechyłu.

UWAGA
Wbudowany mechanizm blokowania zaworów hydrauliki, uniemożliwia przechylenie masztu do przodu w momencie gdy silnik jest wyłączony.

Dźwignia podnoszenia [15]
Ciągnięcie dźwigni powoduje podniesienie wideł, pchanie powoduje opuszczenie wideł.
Szybkość podnoszenia i opuszczanie regulujemy dźwignią, im mocniej ciągniemy lub pchamy tym szybciej się widły się podnoszą lub opuszczają, także wciśnięcie pedału gazu powoduje przyspieszenie podnoszenia, natomiast nie powoduje przyśpieszenia opuszczania.

 

Koło kierownicze [16]
Kręcenie w lewo powoduje skręt wózka widłowego w lewą stronę, a kręcenie w prawo powoduje skręt wózka w prawą stronę. Podczas skrętu tył wózka zachodzi.

UWAGA
Wózek posiada wspomaganie układu kierowniczego. Wspomaganie działa tylko gdy silnik jest uruchomiony.

Dźwignia hamulca ręcznego [17]

Zaciągnięcie hamulca powoduje zablokowanie hamulców kół przednich.

 

 

 

 

Dźwignia kierunku jazdy [18] (skrzynia automatyczna)

F–do przodu N–neutralny R-do tyłu
Przed zmianą kierunku jazdy należy zatrzymać wózek.

UWAGA
Nie przełączać dźwigni na siłę z neutralnej pozycji gdy silnik nie pracuje.

Dźwignia zmiany kierunku jazdy znajduję się na lewo od kolumny kierowniczej.

 

Nadwozie

Fotel operatora [8]

Ustawić fotel do pozycji która jest komfortowa dla operatora i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich przyrządów sterujących. Pozycje fotela można odblokować przesuwając dźwignie pod fotelem w prawo. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się że fotel jest dobrze zabezpieczony.

 

UWAGA
a.     Przed zmianą pozycji fotela przełącz stacyjkę do pozycji OFF
b.    Zatrzymaj wózek.

Ustawienie fotela pod względem wagi operatora
Na tylnym oparciu znajduje się wspornik na którym za pomocą klucza możemy ustawić wagę operatora. Zaleca się ustawianie podczas gdy operator siedzi na fotelu.

Klatka ochraniająca [5]
Klatka wykonana jest z wytrzymałego materiału aby zapewnić bezpieczeństwo operatora przed spadającymi przedmiotami. Zabrania się używać wózka widłowego bez klatki.

Maska [8]
Maska może zostać otwarta całkowicie dla zapewnienia wygody serwisowania wózka.

UWAGA
Uważać na palce podczas zamykania maski aby ich nie przytrzasnąć.

 

 

 

Osłona chłodnicy
Można otworzyć osłonę chłodnicy w celu inspekcji płynu chłodzącego, nawet kiedy maska jest zamknięta.

UWAGA
Poluzować śruby przed zdjęciem osłony.

 

 

Korek wlewu chłodnicy i zbiorniczek wyrównawczy.
Zbiorniczek umieszczony jest pod maską.
Chłodnica umieszczona jest pod osłoną w tylnej części maski.

Uwaga
Nie otwierać korka chłodnicy gdy temperatura płynu chłodzącego przekracza 70oC. Odkręcić korek delikatnie aby uwolnić ciśnienie, a następnie zdjąć korek.
Nie używać rękawiczek podczas odkręcania korka.
Płyn chłodniczy jest niebezpieczny dla zdrowia. Po kontakcie ze skórą umyć ręce dokładnie.

Blokada wideł
Używa się w celu zabezpieczenia pozycji wideł. Aby przesunąć widły należy unieść blokadę i przekręcić o 90°C.

Uwaga
Widły powinny być umiejscowione symetrycznie na środku. Blokada wideł powinna być zawsze użyta.

Kolumna kierownicza – ustawienie

Ustawienie przechyłu kierownicy jest możliwe indywidualnie dla operatora. Odblokowanie kolumny kierowniczej następuje poprzez przesunięcie dźwigni w dół (znajduje się po lewej stronie od kolumny kierowniczej). Po ustawieniu kierownicy w odpowiedniej pozycji zablokować ją przesuwając dźwignie powrotem do góry.

 

 

UWAGA
a.    Dopiero po zatrzymaniu wózka i zaciągnięciu hamulca ręcznego można ustawiać położeniu kolumny kierowniczej.
b.    Po ustawieniu kolumny kierowniczej w oczekiwanym miejscu, należy pociągnąć za kierownice w celu sprawdzenia czy kolumna jest prawidłowo zablokowana.

Bezpieczny stopień i rączka.
Stopnie znajdują się po obu stronach wózka. Rączka znajduję się na lewym słupku klatki bezpieczeństwa. Korzystać ze stopnia i rączki podczas wsiadania i wysiadania z wózka widłoewgo.

 

 

 

Zbiornik płynu hamulcowego
Zbiornik płynu hamulcowego znajduję się po wewnętrznej lewej stronie komory.

Korek wlewu oleju hydraulicznego
Korek hydrauliki znajduje po prawej stronie maski. Nalewać olej do hydrauliki przez ten otwór. Na korku znajduje się miarka poziomu oleju.
Korek wlewu paliwa

Umiejscowiony jest po lewej stronie wózka. W korku znajduje się odpowietrznik który pozwala dostać się powietrzu do środka. Sprawdzać stan odpowietrznika przy każdym tankowaniu.

UWAGA
— Tankowanie —
1.    Zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Zaciągnąć hamulec ręczny. Upewnić się czy w pobliżu nie ma otwartego ognia. Operator nie powinien znajdować się w pojeździe podczas tankowania.
2.    Kiedy tankowanie się zakończy należy zamknąć korek paliwa. Nie dokładnie zamknięcie korka może spowodować wyciek paliwa, a nawet pożar.
3.    Przy inspekcji poziomu paliwa w zbiorniku nigdy nie używać otwartego ognia takiego jak zapałki czy zapalniczka.

Lusterko wsteczne
W wózku występują dwa lusterka wsteczne przymocowane do klatki bezpieczeństwa.

 

3. Instrukcje bezpieczeństwa

1.    Tylko przeszkolony personel może operować wózkiem widłowym.

2.    Przeprowadzać okresowo inspekcje przed wyciekami oleju lub wody, deformacjami, luzami itp.
Upewnij się że podczas przeglądów wymieniane są części eksploatacyjne.
Wyczyścić płytę podłogi, pedały, wszystkie elementy sterowania wózka jeśli są zabrudzone od oleju, błota i wody.
Wyłączyć silnik podczas przeprowadzania inspekcji. Zwrócić szczególną uwagę na wentylator chłodnicy. Chłodnica i wydech mogą być gorące.

3.    Za każdym razem gdy zostanie zauważona niepoprawność w pracy wózka, należy zatrzymać wózek i zgłosić awarie w serwisie.
W przypadku prac przy wózku na wysokościach (np. maszt) należy zachować ostrożność aby się nie ześlizgnąć.
Jeśli zapali się któraś z lampek kontrolnych należy zatrzymać wózek w bezpiecznym miejscu i sprawdzić przyczynę problemu.

4.    Nie używać otwartego ognia aby sprawdzać poziomy płynów lub wycieki (paliwa, płynu chłodniczego, elektrolitu itp.)
Nie palić podczas wykonywania przeglądu, grozi wybuchem.
W miejscu wykonywania przeglądu powinna być przygotowana gaśnica.

5.  Rozgrzać temperaturę wózka do 70°C przed rozpoczęciem pracy; po pracy ochłodzić temperaturę wózka do 70°C.
Jeśli temperatura płynu chłodzącego jest większa niż 70°C nigdy nie otwieraj korka wlewu płynu.

6.    Jeśli wózek używany jest w miejscach zadaszonych, należy upewnić się czy jest wystarczająca wentylacja.
Nie pracować w pomieszczeniach zamkniętych, spaliny są niebezpieczne dla zdrowia.

7.    Zabrania się wsiadania i wysiadania z wózka widłowego gdy się porusza. Należy korzystać ze stopnia i rączki przy wsiadaniu i wysiadaniu.

8.    Nie rozpoczynać pracy przed zajęciem miejsca na fotelu.
Przed rozpoczęciem pracy ustawić odpowiednio fotel operatora aby mieć dobry dostęp do wszystkich przyrządów sterujących.

9.    Przed rozpoczęciem pracy upewnić się czy nikogo nie ma w pobliżu, a także czy dźwignia kierunku jazdy znajduje się w pozycji neutralnej.

10.    Parkować wózek na płaskim terenie, zaciągać hamulec ręczny. Jeśli wózek widłowy parkowany jest na pochyłościach, należy dodatkowo zblokować koła.
Opuścić widły na ziemie i przechylić maszt w przód.

11.    Sterować wózkiem płynnie, unikać gwałtownego hamowania, ruszania i skręcania.

12.    Kontrolować prędkość i przestrzegać znaków drogowych. Podczas jazdy na drogach publicznych przestrzegać kodeksu drogowego.

13.    Obserwować drogę po której porusza się wózek.

14.    Zabrania się jeżdżenia na widłach, paletach lub na wózku.

15.    Przed jazdą po rampie lub mostach ciężarówek należy upewnić się że są one odpowiednio przymocowane i wytrzymałe.

16.    Bądź skupiony podczas pracy

17.    Trzymaj ręce i nogi na miejscach do tego przeznaczonych.

18.    Podczas przewozu dużych ładunków ograniczających widoczność, należy poruszać się wózkiem widłowym do tyłu.

19.    Zwolnić i użyć sygnału dźwiękowego podczas wyjeżdżania z hali lub miejsc z ograniczoną widocznością. Prędkość powinna być mniejsza od 1/3 prędkości maksymalnej.

20.     Trzymać pojemniki z płynami, papier, chemikalia itp. z dala od wózka widłowego.

21.    Podczas pracy w nocy używać świateł i zmniejszyć prędkość poruszania się.

22.    Podłoże po którym pracuje wózek powinno być płaskie i solidnie, takie jak: beton, asfalt itp.
Klimat w którym wózek może pracować:
Temperatura -20 °C – 50 °C ;
Wiatr nie przekraczający 5m/s;
Wilgotność < 90%(20 °C)

Obserwować podłoże. Zwracać uwagę na dziury, nierówności i wszystkie inne rzeczy które mogą spowodować utratę kontroli nad wózkiem.
Zwalniać na mokrej i śliskiej powierzchni. Poruszać się z dala od krawędzi.

Podczas jazdy z maksymalną prędkością bez załadunku wibrację mogą sięgać 0.95m/s2.
Podczas jazdy z maksymalną prędkością z załadunkiem wibrację mogą sięgać 0.68m/s2.

Nierówna powierzchnia może wywoływać wibracje. Zbyt duże powietrze w oponach może spowodować wibrację i szum toczenia.

Nie używać wózka widłowego podczas złych warunków pogodowych jak silny wiatr, burze, śnieg itp.

Hałas podczas pracy wózka nie przekracza 100db(A).
Hałas w pobliżu operatora nie przekracza 95db (EN12053: 2000).

23.    Podczas jazy z ładunkiem pod górę lub z góry należy jechać z ładunkiem skierowanym ku wzniesieniu, a bez ładunku odwrotnie. Nie wolno skręcać podczas jazdy na pochyłościach – grozi przewróceniem.

24.    Podczas jazdy w dół ze wzniesienia należy jechać na wolnym biegu, jednocześnie używając hamulca zapobiegawczo.

25.    Podczas jazdy nie należy trzymać wideł wysoko uniesionych. Ich wysokość podczas poruszania się powinna wynosić 15 do 30 cm nad podłożem.
Nie używać przesuwu (jeśli wyposażony) jeśli ładunek uniesiony jest wysoko – grozi utratą równowagi.
Wózek z zamontowanym osprzętem należy traktować jak wózek z ładunkiem.

26.    Poruszać się z ładunkiem opuszczonym i pochylonym w tył.

27.    Unikać ostrego hamowania lub szybkiego zjazdu w dół. Istnieje niebezpieczeństwo że ładunek spadnie, lub wózek się przewróci.

28.    Przed zmianą kierunku jazdy należy zatrzymać wózek widłowy.

29.    Do przewożenia nietypowych ładunków używać specjalnego oprzyrządowania.
Unikać mocowania towaru liną do wideł lub karetki.

30.    Waga ładunku nie może przekraczać udźwigu wózka!!!
Nie używać ludzi jako dodatkowej przeciwwagi!!!

31.    Nie używać oprzyrządowania innego niż o parametrach przystosowanych do danego wózka.

32.    Klatka bezpieczeństwa chroni operatora przed spadającym ładunkiem. Karetka masztu służy aby zapewnić stabilność ładunku. Zabrania się używania wózka bez tych dwóch elementów.

33.    Zabrania się aby stania lub przechodzenia pod widłami lub innym oprzyrządowaniem w który wózek jest wyposażony.
Zabrania się stania na widłach.

34.    Zabrania się wkładania głowy między maszt a klatkę bezpieczeństwa – grozi utratą życia.
Nie wkładać rąk pomiędzy maszt wewnętrzny i zewnętrzny.

35.    Podczas załadunku towaru ze stosu palet, zachować ostrożność i podjeżdżać do ładunku ostrożnie.

36.    Nie podjeżdżać do ładunków z dużą prędkością. Upewnić się przed podniesieniem ładunku, że stoi on stabilnie.
Zatrzymaj się centralnie na środku przed ładunkiem a następnie umiejscowić ładunek na widłach podjeżdżając do przodu.

37.    Upewnić się że ładunek jest zabezpieczony prawidłowo i znajduje się na środku obu wideł. Nie podnosić ładunków korzystając tylko z jednej widły.

38.    Unikać załadunku na pochyłym terenie.

39.    Nie zabierać ładunków na widły gdzie najwyższy ładunek jest wyżej niż karetka. Jeśli jest to niemożliwe upewnić się że ładunek stoi stabilnie na widłach. Podczas poruszania się z ładunkami ograniczającymi widoczność należy poruszać się wstecz lub mieć osobę która naprowadzi operatora.

40.    Ograniczać ruchy przechyłu masztu w tył i przód podczas załadunku i rozładunku. Nie przechylać maszt do przodu dopóki ładunek nie jest bardzo nisko na podłożem.
Podczas rozładunku towaru na dużej wysokości, wyprostować maszt do pionu z ładunkiem na wysokości 15 do 20cm nad podłożem, a następnie podnieść do góry. Nigdy nie przechylać masztu gdy ładunek podniesiony jest do góry.

41.    Nie holować wózka widłowego, którego silnik jest niesprawny, lub układ sterowania nie pracuje prawidłowo, lub układ hamulcowy jest niesprawny.
42.    Ubierać uniformy , kaski ochronne, buty ochronne itp.

43.    Znaki na wózku opisują zagrożenia i metody operowania wózkiem.
Naprawiać i uzupełniać brakujące znaki i tabliczki.

 

4. Kontrola po 8 godzinach pracy lub po zmianie

1.    Sprawdzić wycieki oleju, paliwa lub wody

UWAGA
Nie używać wózka kiedy zostanie znaleziony wyciek paliwa. Naprawić przed uruchomieniem silnika.

Sprawdzić silnik, złącza rurek hydraulicznych, chłodnice i układ jezdny pod kątem wycieków. Nie używać otwartego ognia do sprawdzania poziomu płynów.

2.    Sprawdzić poziom płynu chłodniczego w chłodnicy

Sprawdzić zbiorniczek wyrównawczy, czy poziom płynu znajduje się pomiędzy MIN a MAX. Jeśli płynu jest za mało uzupełnić. W przeciwnym wypadku można uszkodzić silnik.

UWAGA
Nie otwierać korka chłodnicy gdy temperatura płynu chłodzącego przekracza 70oC. Odkręcić korek delikatnie aby uwolnić ciśnienie, a następnie zdjąć korek.
Nie używać rękawiczek podczas odkręcania korka, gdyż gorący płyn może je stopić na dłoniach.
Płyn chłodniczy jest niebezpieczny dla zdrowia. Po kontakcie ze skórą umyć ręce dokładnie.

UWAGA
Dodawać czystej wody do chłodnicy. Jeśli użyty jest płyn chłodniczy zimowy, użyć tego samego płynu podczas uzupełniania.

3.    Wymiana płynu chłodniczego

a)    Otworzyć korek wlewu. Odkręcić korek odpływowy. Poczekać aż płyn spłynie, następnie wyczyścić układ.
b)    Przykręcić korek odpływowy
c)    Uzupełnić płyn chłodniczy aż po korek.
d)    Uruchomić silnik.
e)    Zatrzymać silnik, po wystygnięciu dodać płynu chłodzącego aż w zbiorniczku wyrównawczym nie będzie poziom z znaku MAX.
f)    Sprawdzić korek odpływowy przed wyciekami.

UWAGA
Nie otwierać korka chłodnicy gdy temperatura płynu chłodzącego przekracza 70°C.

4.    Sprawdzanie poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa znajduje się na desce rozdzielczej. Sprawdzaj czy ilość paliwa jest wystarczająca na dzień pracy. Wlew paliwa znajduje się przy lewym tylnym słupku klatki bezpieczeństwa.

5.    Sprawdzanie poziomu oleju silnika

UWAGA
Podczas kontroli poziomu oleju wózek powinien być ustawiony na płaskim terenie.
Sprawdzać poziom oleju przy chłodnym silniku.

Wyciągnąć miarkę oleju, wyczyścić ją i włożyć z powrotem. Wyciągnij ponownie i sprawdź poziom oleju. Poziom powinien być pomiędzy znakami na miarce.

6.    Sprawdzanie poziomy płynu hamulcowego.
Sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku płynu. Poziom powinien być pomiędzy dwoma znakami na zbiorniczku. Podczas dodawania zwróć uwagę aby powietrze nie dostało się do węży hamulcowych.

UWAGA
Płyn hamulcowy jest szkodliwy dla zdrowia. Należy unikać kontaktu ze skórą.

7.    Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze
Na akumulatorze znajdują się znaczniki, które pozwalają operatorowi sprawdzić poziom elektrolitu. Poziom powinien być pomiędzy dwoma znacznikami. Gdy jest za mało uzupełnić czystą wodą do górnego znacznika.

8.    Poziom oleju skrzyni biegów
Otworzyć osłonę i usunąć korek wlewu. Sprawdzać miarką oleju aby być pewnym że poziom oleju jest przy górnym znaczniku.

9.    Poziom oleju hydraulicznego
Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego.
Poziom oleju powinien być pomiędzy dwoma slotami.

10.    Sprawdzanie pedału hamulca i sprzęgła.

Wcisnąć pedał do oporu przy uruchomionym silniku. Odległość od pedału do podłogi powinna być większa niż 60mm.

11.    Hamulec ręczny.
Upewnić się że hamulec ręczny odbija jest w dobrym stanie.
Siła zaciągnięcia dźwigni hamulca to 147-196N.

12.    Pasek klinowy

Zatrzymać silnik.
Za pomocą palcy nacisnąć na pasek pomiędzy rolką pompy wody a rolką alternatora z siłą 10kg. Sprawdzić odchylenie paska od pozycji standardowej.

UWAGA
Jeśli pasek jest wyciągnięty, przerwany, lub w kiepskim stanie, należy go wymienić.
Jeśli silnik pracuje zabrania się sprawdzania stanu paska palcami – grozi ucięciem.

13.    Klakson
Wcisnąć przycisk klaksonu aby wydać dźwięk ostrzegawczy.

14.    Ustawianie fotela operatora
Ustawić fotel do pozycji która jest komfortowa dla operatora i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich przyrządów sterujących.

15.    Dźwignia zmiany biegów.
Sprawdzić dźwignie czy nie występują luzy i płynnie się przesuwa.

16.    Dźwignia podnoszenia, przechyłu i oprzyrządowania dodatkowego
Sprawdzić dźwignie czy nie występują Lucy i płynnie się przesuwają.
Zwiększyć prędkość obrotową silnika i sprawdzić czy dźwignie są w dobrym stanie.

17.    Sprawdzenie lamp przednich.
Upewnić się że lampy przednie świecą kiedy stacyjka jest w pozycji „ON”

18.    Kierunkowskazy
Upewnić się, że kierunkowskazy działają prawidłowo po przesunięciu dźwigni kierunkowskazy.

19.    Wskaźniki i czujniki
Upewnić się że licznik mth, temperatury wody, temperatury oleju, czujnik oleju skrzyni i czujnik paliwa, itp. działają prawidłowo.

20.    Maszt i widły
Sprawdzić maszt i widły aby upewnić się że:
a)    Widły nie są wygięte i są zainstalowane.
b)    Sprawdzić czy nie ma wycieku oleju z siłowników
c)    Sprawdzić toczenie się rolek
d)    Sprawdzić czy maszt nie jest uszkodzony i nie jest wygięty.
e)    Operować dźwigniami podnoszenia i przechyłu, sprawdzić czy maszt jest w dobrym stanie, zwrócić uwagę na dźwięk podczas pracy.

21.    Sprawdzić łańcuch podnoszenia.
a)    Podnieść widły na wysokość 10-15cm nad podłoże.
b)    Sprawdzić czy łańcuch z lewej strony i z prawej jest tak samo napięty.
c)    Ustawienie napięcia łańcucha: Poluzować nakrętkę zabezpieczającą 1, kręcić nakrętką 2 i ustawić odpowiednie napięcie łańcucha. Przykręcić śrubę 1 aby uniemożliwić samoistne przestawianie się śrub 2.

22.    Obsługa masztu.

Maszt
Przesmarować maszt od strony ślizgu wsparcia.

Informacja:
a). Okres przesmarowywania zależy od warunków w których pracuje wózek. Jeśli warunki pracy są ciężkie używać dużej ilości smaru na maszt.

b). Smarować części gdzie znajdują się rolki i gdzie poruszają się one i mają styczność.

23.    Skręcanie
a). Poruszać się wózkiem powoli.
b). Skręcić kołem kierownicy w lewo i prawo 3 krotnie .
c). Sprawdzić czy siła kręcenia w prawą stronę jest taka sama jak siła kręcenia w lewą stronę

24.    Sprawdzenie spalin

Kolorowy lub niebieskawy    Normalny: całkowite spalanie
Czarny    Nieprawidłowy: niekompletne spalanie
Biały    Nieprawidłowy: Spalanie wody
Niebieski    Nieprawidłowy: spalanie oleju

UWAGA
Nie używać wózka w słabo wentylowanych miejscach. Spaliny są trujące i niebezpieczne dla życia.

25.    Sprawdzenie funkcjonowania sprzęgła
Skrzynia manualna.
Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu. Sprzęgło powinno rozłączyć napęd całkowicie i nie powinny występować szarpnięcia.

Skrzynia automatyczna
Wcisnąć lekko pedał powolnego poruszania się i sprawdzić czy wózek wytraca prędkość.

26.    Test hamulca
Poruszać się powoli wózkiem i wcisnąć pedał hamulca, sprawdzić efekt.
Kiedy pedał hamulca jest wciśnięty kontrolka stopu zapala się.

27.    Test hamulca ręcznego.
a) Poruszać się wózkiem powoli
b) Po zaciągnięciu hamulca ręcznego wózek powinien zatrzymać się.

28.    Światło cofania i sygnał cofania
Światło cofania zapala się i sygnał cofania wydaje dźwięk gdy dźwignia kierunku jazdy przełączona jest na jazdę w tył.

29.    Wskaźnik zanieczyszczenia (osadu, wody).
Kiedy zapali się kontrolka zanieczyszczenia, należy opróżnić wodę.
a)    Podłożyć pojemnik pod filtrem paliwa.
b)    Odkręcić śrubę odpływową (W15A), następnie odkręcić korek odpływowy przekręcając 4-5 obrotów, aby spuścić wodę z zanieczyszczeniami.
c)    Przykręcić korek i śrubę po opróżnieniu wody.

30.    Odpowietrzanie systemu paliwowego Diesel
Podczas tankowania lub opróżniania wody z filtra, istnieje konieczność odpowietrzenia systemu paliwowego.
a)    Poluzować korek odpowietrzenia
b)    Nacisnąć membranę pompki dopóki nie wypłynie paliwo, nie zawierające pęcherzyków powietrza.
c)    Przykręcić korek odpowietrzający.

31.    Skrzynka bezpieczników
Skrzynka bezpieczników umiejscowiona jest po lewej stronie od kokpitu. Przed wymianą przepalonego bezpiecznika należy znaleźć najpierw przyczynę przepalenia.
Wymieniany bezpiecznik musi być tych samych parametrów co przepalony.

32.    Ciśnienie w kołach
Używając przyrządu do sprawdzenia ciśnienia zmierzyć ciśnienie w ogumieniu. Jeśli zachodzi konieczność uzupełnić powietrze. Upewnić się czy powietrze nie uchodzi wentylem. Sprawdzić czy opony nie są zniszczone.

UWAGA
Wózki wymagają opon o dużej wytrzymałości ciśnieniowej, aby móc transportować ładunki o dużych ciężarach.

Typ wózka    Przednie koła    Tylnie koła (skrętne)
1-1.8T    790 KPa    1000KPa
2-2.5T    860 KPa    860 KPa
3-3.5T    830 KPa    790 KPa

UWAGA
Wszystkie nakrętki i śruby powinny być prawidłowo zamontowane i dokręcone przed napompowaniem kół. Napompowana opona potencjalnie jest niebezpieczna. Nie napompować za mocno.

33.    Sprawdzenie dokręcenia nakrętek piasty
Sprawdzić dokręcenie nakrętek piasty wg następującej kolejności.
a)    Nakrętka piasty
b)    Śruby felg dzielonych (nie wszystkie modele posiadają)
c)    Śruba osi napędowej
d)    Nakrętka tylnej piasty
e)    Śruba felg dzielonych

Koło napędowe (przednie)

Koło osi skrętnej (tylne)

34.    Zmiana opon
Przednie koła
1)    Postawić wózek na płaskim podłożu.
2)    Uruchomić silnik i unieść karetkę na wysokość 100mm.
3)    Umiejscowić klocki za tylnimi kołami aby zapobiec przemieszczeniu się wózka.
4)    Poluzować nakrętki koła 1-2 razy każda.
5)    Przechylić maszt całkowicie do tyłu i umiejscowić pod nim drewniany kloc (z każdej strony jeden)
6)    Pochylić maszt do przodu aż przednie koła znajdą się w powietrzu.
7)    Dodatkowo podłożyć drewniane bloki pod ramę wózka z przodu i z tyłu.
8)    Ściągnąć nakrętki koła i wymienić przednie koło.

UWAGA
a.    Podczas ściągania opony z felgi, nie odkręcać śrub i nakrętek na feldze dopóki nie będzie spuszczone powietrze.
b.    Upewnić się że drewniane bloki które zostały użyte jako wsporniki.
c.    Nigdy nie wchodzić pod wózek kiedy jest podparty tylko drewnianymi blokami

9)    Przykręcić śruby koła
10)    Odpalić silnik i usunąć bloki drewniane
11)    Przechylić powoli maszt do tyłu i wyciągnąć drewniane bloki z pod masztu

12)    Dokręcić nakrętki koła z odpowiednią siłą.
13)    Sprawdzić ciśnienie koła.

Koło tylne (skrętne)
1)    Postawić wózek na płaskim podłożu
2)    Zaciągnąć hamulec ręczny i postawić bloki przy przednich kołach aby uniemożliwić przesuwanie się wózka
3)    Podłożyć lewarek pod przeciwwagę.
UWAGA
Upewnić się że udźwig lewarka jest większy nić 2/3 wagi całego wózka
4)    Poluzować nakrętki koła poprzez wykonanie 1-2 obrotów
UWAGA
Nie usuwać nakrętek koła dopóki koła nie znajdą się w powietrzu
5)    Podnieść wózek poprzez ruch dźwignią lewarka do momentu aż koła nie znajdą się w powietrzu. Podłożyć drewniane bloki pod ramę jak pokazano na rysunku
6)    Zdjąć nakrętki kół tylnych i wymienić koło

UWAGA
d.    Podczas ściągania opony z felgi, nie odkręcać śrub i nakrętek na feldze dopóki nie będzie spuszczone powietrze.
e.    Upewnić się że drewniane bloki które zostały użyte jako wsporniki.
f.    Nigdy nie wchodzić pod wózek kiedy jest podparty tylko drewnianymi blokami

7)    Przykręcić nakrętki koła w kolejności jak pokazano na rysunku poniżej
8)    Usunąć drewniane bloki z pod wózka. Opuścić wózek delikatnie.
9)    Dokręcić nakrętki koła z odpowiednią siłą
10)    Sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach.

 

5. Struktura i stabilność wózka widłowego

Środek ciężkości wózka widłowego z ładunkiem znajduje się na wysokości przednich kół.

Ważne jest aby środek ciężkości towaru znajdował się na środku palety.

Podczas skrętu nie opuszczać wózka gdyż jego prędkość skrętu jest znacznie szybsza niż ty. Należy trzymać kierownice.

Tabliczka udźwigu
Pokazuje zależność pomiędzy udźwigiem a środkiem ciężkości ładunku.

 

6. Operacje

Rozruch silnika

– przed zapaleniem silnika upewnić się czy akumulator nie ma wyłącznika bezpiecznika w pozycji OFF.
– umieścić kluczyk w stacyjce i przekręcić w poz. 2, zapalą się kontrolki i załączy się podgrzewanie silnika sterowane regulatorem. Gdy podgrzewanie zostanie zakończone zgaśnie jego kontrolka.
– wtedy przekręcić kluczyk w poz. 3 i zapalić silnik. Nie próbować zapalanie dłużej niż 10 sek
– po zapaleniu silnika wdusić delikatnie oba pedały akceleratora , następnie je zwolnić , silnik powinien pracować równo na biegu jałowym i zgasnąć powinny kontrolki smarowania i ładowania
– jeśli silnik nie chce zapalić należy poczekać 30 sek. i ponowić próbę
– przed każdą próbą odpalenia silnika przekręcić kluczyk w pozycję 0
– jeśli silnik nie zapali po trzech próbach zaniechać dalszych i poszukać przyczyny
OSTRZEŻENIE:
Gdy silnik pracuje w pomieszczeniu zamkniętym zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo trujących gazów wydechowych.

OSTRZEŻENIE:
Ponieważ w przekładni zastosowano konwerter hydrodynamiczny nie jest możliwe odpalenie wózka przez pchanie i holowanie.

UWAGA:
W pełni obciążyć silnik dopiero gdy osiągnie on właściwą temperaturę pracy.

UWAGA:
Nie przeciążać silnika ani zostawiać go na wolnym biegu zbyt długo.

UWAGA:
Podczas zapalania silnika wyłączyć wszystkie pozostałe odbiorniki prądu (światła, wentylator itp.)

Zatrzymywanie silnika

– zatrzymujemy silnik przekręcając kluczyk w stacyjce na pozycję 1 lub 0.
– nie wykańczać silnika gdy jest on przegrzany. Pozwaniem wtedy ok. przez 30 sek. pracować na wolnym biegu bez obciążenia.

Docieranie silnika

Nowy silnik może być obciążony gdy osiągnie temperaturę 60 stopni. Przy osiągnięciu tej temperatury należało by jak najszybciej obciążyć silnik. Zbyt długa praca nowego silnika z niskim obciążeniem może spowodować przedostanie się oleju do systemu wydechowego.

OSTRZEŻENIE:
Nie przetrzymywać nie obciążonego silnika na wysokich obrotach. Nie przeciążać silnika.

Jazda wózkiem widłowym

– unieść widły do pozycji transportowej i pochylić maszt w tył, jeśli jest to możliwe. Gdy potrzebujesz zwiększenia obrotów silnika przy postoju wciśnij oba pedały akceleratora.
– odblokuj hamulec postojowy. Wpraw wózek w ruch w żądanym kierunku po naciśnięci odpowiedniego pedału akceleratora.
– tym pedałem reguluj prędkość wózka
– gdy chcesz zwolnić lub zatrzymać wózek zwolnij pedał
– w celu szybkiego zatrzymania wózka wciśnij pedał hamulca.

Ruszanie na pochyłościach
Najpierw naciśnij pedał hamulca roboczego lewą nogą, a potem odblokuj hamulec postojowy. Następnie równocześnie wciskają  odpowiedni pedał akceleratora i zwalniając hamulec roboczy wpraw wózek w ruch.

Holowanie wózka widłowego
Należy przestrzegać następujących reguł:
– holowanie może mieć miejsce jedynie na płaskie nawierzchni i możliwie jak najkrótszym dystansie
– pojazd holujący musi być połączony z wózkiem sztywnym holem umocowanym do przeciwwagi ( wózek musi być holowany tyłem)
– widły muszą być w pozycji transportowej lub usunięte
– nie wolno holować wózka widłowego bez operatora
– stacyjka powinna być wyłączona
– prędkość holowania nie może przekraczać 5 km/h

UWAGA :
Przy wyłączonej stacyjce większość funkcji wózka nie jest aktywna np. z powodu braku wspomagania kierowanie wymaga znacznie więcej siły.

Zasady bezpieczeństwa

Jazda po pochyłościach
Podczas jazdy z ładunkiem po pochyłościach ładunek zawsze musi być zwrócony w stronę wzniesienia, uniesiony jedynie na niezbędną wysokość a maszt pochylony maksymalnie do tyłu.
Zawracanie, przejeżdżanie w poprzek na pochyłościach jest zabronione.

OSTRZEŻENIE:
W przypadku gdyby wózek się zaczął się staczać nie wyskakuj z niego , chwyć silnie kierownicę , zaprzyj się nogami o podłogę i plecami o oparcie fotela.

Garażowanie wózka
– przy odstawieniu wózka bez pracy na czas dłuższy niż 1 m-c, należy jego wszelkie metalowe nie lakierowane części nasmarować;
– wózek należy garażować w suchym miejscu, chronić go przed wilgocią, brudem, chemicznymi zanieczyszczeniami.
– raz na miesiąc należy zapalić silnik i przy najmniej 3 razy unieść i opuścić karetkę wideł oraz pochylić do przodu maszt
– akumulator obsługiwać zgodnie z jego instrukcją
– w przypadku gdy wózek ma być garażowany dłużej niż 6 m-cy, należy skontaktować się z producentem w celu ustalenia dalszych kroków.

Manipulowanie ładunkami

Ładunki
Waga ładunku nie może przekraczać nominalnego udźwigu, a w przypadku użycia dodatkowego osprzętu udźwigu wózka z tymże osprzętem ( patrz rozdział tabliczki).
Ładunki muszą być stabilne i umieszczone bezpiecznie.
Przy ładunkach szczególnie długich bądź wysokich zachować ostrożność.

Ładowanie i umieszczanie ładunków za pomocą wideł
– podjechać do ładunku przodem wózka widłowego, powoli z widłami pozycji transportowej ( 100-300 mm nad powierzchnią)
– zatrzymać wózek blisko ładunku i ustawić maszt w przybliżeniu pionowo
– jeśli zachodzi potrzeba ustawić właściwy rozstaw wideł odpowiednio do szerokości ładunku
– następnie ustawić widły odpowiedniej wysokości i powoli podjechać nimi pod ładunek, wsuwając je najdalej jak jest to możliwe. Zwrócić przy tym uwagę by nie uszkodzić końcami wideł jakiś obiektów załadunkiem.
– podnieść widły z ładunkiem na żądaną wysokość
– upewniwszy się o wolnej drodze ustawić widły na wysokości transportowej, przechylić maszt do tył i ruszyć wózkiem
– zatrzymać się blisko miejsca rozładunku i wyprostować maszt
– podnieść widły na żądaną wysokość, następnie powoli podjechać na miejsce ładunku
– podczas rozładowywania powoli opuszczać widły
– lekkie pochylenie masztu do przodu uczyni rozładunek łatwiejszym

OSTRZEŻENIE:
Operując wózkiem z uniesionymi widłami używać hamulców z wielką ostrożnością.

Przedłużki widły
– służą do manipulowania ładunkami o szczególnie dużych rozmiarach a małej wadze
– ciężar i środek ciężkości muszą odpowiadać diagramowi udźwigów wózka

UWAGA:
Minimum 60% długości przedłużek wideł musi być podtrzymywane widłami wózka.

Czynności zabronione podczas obsługi wózka widłowego

•    Zabrania się kierowania wózkiem w przypadku przeciwwskazań lekarskich lub braku uprawnień
•    Zabrania się kierowania wózkiem pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź innej niedyspozycji.
•    Zabrania się używania wózka do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem
•    Zabrania się przeładowywania wózka widłowego
•    Zabrania się gwałtownego przyspieszania i hamowania wózkiem, jazdy z nadmierną prędkością, zatrzymywania i postoju na przejazdach kolejowych, przejściach dla pieszych itd.
•    Zabrania się zjeżdżania z pochyłości z wyłączonym silnikiem bądź na biegu jałowym
•    Zabrania się obsługi wózka śliskimi rękoma lub butami
•    Zabrania się manipulacji masztem podczas pokonywania ostrych zakrętów
•    Zabrania się przewożenia osób na widłach
•    Nie wolno dopuszczać do obsługi wózka osób nieupoważnionych
•    Nie wolno pozostawiać wózka z włączonym silnikiem lub prowadzić go w pozycji sprzecznej z regułami bezpieczeństwa
•    Podczas jazdy nie wolno palić tytoniu lub operować otwartym ogniem
•    Nie wolno pozwalać na pozostawanie bądź przechodzenie pod uniesionymi widłami
•    Nie wolno otwierać drzwi lub bram uderzając w nie  wózkiem
•    Nie wolno uderzać wózkiem widłowy w inne pojazdy celem wprawienia je w ruch
•    Nie wolno pozostawiać ładunki na podniesionych widłach.
•    Nie wolno usuwać pokryw bezpieczeństwa
•    Nie wolno samemu dokonywać żadnych przeróbek wózka
•    Nie wolno używać wózka na powierzchniach o nieodpowiedniej nośności
•    Nie wolno pokonywać wózkiem wzniesień większych niż dopuszczone w danych technicznych; podczas zjeżdżania z pochyłości ładunek powinien być skierowany w górę pochyłości; zawracanie na pochyłościach jest zabronione

7.Transport, podnoszenie, holowanie wózka widłowego

Używać stalowych lin do podnoszenia wózka. Zaczepiać je za uchwyty do tego przeznaczone (2 na maszcie, 2 na przeciwwadze)

Sworzeń holujący umiejscowiony jest w przeciwwadze.