Posts Tagged ‘wózki widłowe udt’

Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje

naklejka UDT stop

Co nam grozi za użytkowanie wózka widłowego, który nie posiada aktualnego badania UDT? Podlegamy odpowiedzialności karnej. W artykule 63 ustawy o dozorze technicznym napisane zostało: „l. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne: 1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, 2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru […]

Odbiór wózka widłowego w UDT

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi odbioru wózka widłowego  w Urzędzie Dozoru Technicznego. Można znaleźć tu niezbędne  wiadomości  o dokumentach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz  elementach, które  sprawdzane są przez inspektora podczas badania odbiorczego. Wyjaśniliśmy też podstawowe pojęcia takie jak: Księga Rewizyjna, Przegląd Konserwatorski, Dziennik Konserwacji, itp. Wszystkie te informację umieszczone zostały na […]