Jaki serwis wózków widłowych?

Wózki widłowe odgrywają w XXI wieku bardzo ważną rolę w każdym większym sklepie ale przede wszystkim na różnego rodzaju magazynach oraz w sortowniach. Znacznie ułatwiają pracę w takich miejscach, dzięki temu, iż mogą podnosić duże ciężary. Warto zatem zadbać aby wózek widłowy odpowiednio funkcjonował. Pozostaje teraz pytanie jaki serwis wybrać.

Lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń.

Naklejka UDT

 Przedstawiamy jakie najczęściej występują  zagrożenia i sytuację zagrażające bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych.


LISTA NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.)

Wózki paletowe AC Noblelift

Przeglądając rynek wózków paletowych można stwierdzić, że jest on zdominowany przez wózki produkowane w Chinach. Najbardziej popularnym wózkiem paletowym na Polskim rynku, jest paleciak produkowany przez firmę Noblelift. Oznaczony jest on jako model AC.

„Chińszczyzna” zdominowała rynek w tym segmencie. Trudno znaleźć wózki wyprodukowane gdzie indziej.  Nawet czołowi zachodni producenci ze względu na koszty przenieśli swoje fabryki do Chin.

Bezpieczeństwo i higiena pracy a wózki widłowe

Wózki widłowe , których używa się w zakładach pracy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ergonomii. Określone jest to jasno przepisami bhp.

Żeby wózek mógł być użytkowany, musi być sprawny, a gwarancją tego są właściwe i okresowe konserwacje, oraz przeglądy techniczne pojazdu. Powinien o to zadbać pracodawca wywiązując się przy tym ze swoich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Wózki są napędzane silnikiem spalinowym, lub elektrycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach zamkniętych, wózków z silnikiem spalinowym, który zasilany jest benzyną etylizowaną, czy zawierającą inne środki toksyczne. Takie wózki koniecznie muszą być zastąpione wózkami akumulatorowymi.

Wózki widłowe – informacje ogólne

Zastosowanie wózka widłowego

Wózki widłowe znane są pod kilkoma mianami – wózki jezdniowe oraz wózki jezdniowe-podnośnikowe, lecz w potocznym obiegu funkcjonuje pierwsza nazwa.

 

Opis i historia wózka widłowego

Pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się już w latach dwudziestych minionego stulecia a wyprodukowały je firmy Clark czy Yale & Towne Manufacturing. Posiadają napęd silnikowy a do przemieszczania wykorzystują przeważnie koła a rzadziej gąsienice. Podstawowym przeznaczeniem jest przenoszenie z miejsca na miejsce przedmiotów różnorodnego typu o sporym ciężarze, maksymalnie do kilkudziesięciu ton. Wózki widłowe stosuje się w transporcie bliskim oraz magazynowym – operatorzy w nich zasiadający wykonują przy ich pomocy prace rozładunkowe w magazynach, hurtowniach, portach a także fabrykach. Przenoszone przedmioty układa się na paletach. Aktualnie najbardziej znanymi producentami wózków widłowych są Toyota, Linde, Hyster, Daewoo, Fiat, Still, Rocla, Caterpillar, Clark, Jungheinrich, Mitsubishi, BT, Nissan, Yale, Steinbock, Komatsu, Boss, Crown, Datsun, Fenwick, Lancer-Boss, Pimespo, Eagle, Lifter, HC, Yang oraz wiele innych firm.

Dziennik konserwacji wózka widłowego.

W dziale do pobrania można ściągnąć dziennik konserwacji wózka widłowego.

Wszystkie wózki widłowe powinny posiadać założoną książkę konserwacji. Posiadanie dziennika jest wymogiem Urzędu Dozoru Technicznego, który podczas corocznego badania odbiorczego sprawdza jego wpisy. W Dzienniku Konserwacji Wózka Widłowego, znajdują się wpisy odnośnie przeprowadzonych czynności/napraw wózka widłowego, oraz przeglądy konserwatorskie. Przeglądy są wykonywane przez uprawnionego konserwatora.

 

Porada:

Stworzony przez nas Dziennik Konserwacji proponujemy wydrukować w formie broszury z górnym złożeniem, aby gotowy miał poręczny format A5.

Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje

naklejka UDT stop

Co nam grozi za użytkowanie wózka widłowego, który nie posiada aktualnego badania UDT?

Podlegamy odpowiedzialności karnej. W artykule 63 ustawy o dozorze technicznym napisane zostało:
„l. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji
lub obrotu,

2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu
urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego.”

Wysokość kary nie jest ściśle określona, ale potrafi być bardzo dotkliwa. Gdy dojdzie do wypadku z udziałem wózka widłowego sprawa na pewno zakończy się w sądzie.

 

Instrukcja obsługi wózka widłowego

Instrukcja obsługi wózka widłowego

Dodaliśmy nową podstronę na której znajduję się instrukcja obsługi do wózka widłowego. Instrukcja zawiera takie elementy jak:

  • Nazwy podstawowych części i podzespołów
  •  Instrukcje bezpieczeństwa
  •  Obsługa codzienna
  •  Struktura i stabilność wózka
  •  Operacje wózkiem widłowym
  •  Transport, podnoszenie, holowanie wózka widłowego.
  •  Specyfikacja

Zapraszamy do lektury: Instrukcja obsługi wózka widłowego

Schematy wózka widłowego

W dziale do pobrania dodaliśmy nowe dokumenty.  Teraz można pobrać przykładowe schematy do wózka widłowego:

– schemat hydrauliczny

-schemat elektyczny

-schemat instalacji gazowej do wózków z zasilaniem benzyna/LPG.

 

Wkrótce więcej schematów, do konkretnych modeli wózków.

 

Odbiór wózka widłowego w UDT

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi odbioru wózka widłowego  w Urzędzie Dozoru Technicznego. Można znaleźć tu niezbędne  wiadomości  o dokumentach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz  elementach, które  sprawdzane są przez inspektora podczas badania odbiorczego.

Wyjaśniliśmy też podstawowe pojęcia takie jak: Księga Rewizyjna, Przegląd Konserwatorski, Dziennik Konserwacji, itp.

Wszystkie te informację umieszczone zostały na naszej podstronie UDT.